Таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица

Данните в тук публикуваните таблици са от Националния Регистър на Населението и са актуални към съответната дата

Месечни таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица (по области и общини) за текущата година

Архивни годишни таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица (по области, общини и населени места)