Как да проверим дали има инсталиран цифров сертификат на компютъра и докога е валиден той

Стартирате браузъра Google Chrome.

Отваря се менюто на Google Chrome от бутонa, намиращ се в горния десен ъгъл на браузъра и се избира "Settings". опции

Отваря се страницата за настройки, където първо кликвате в менюто в лявата част на "Privacy and security", а после в менюто,което се зарежда в средата се кликва на секцията "Security"Меню Security

Отваря се секцията за настройки "Security", където трябва да се скролира надолу докато се достигне до опцията "Manage device certificates" и се кликва върху неяManage device sertificates

Отваря се прозорец за управление на сертификатите, иснталирани на компютъра:

Преглед на инсталирани сертификати

Показаният сертификат на картинката е валиден до 4 май 2026г. Повече информация за сертификата може да получите, като го маркирате и натиснете бутона "View".

От появилия се прозорец най-важно е картинката в горния ляв ъгъл да изглежда така : икона за валиден сертификат. Това означава, че сертификатът е валиден.

Ако има червен знак с "Х" върху нея икона за невалиден сертификат означава, че сертификатът не е валиден. Проверете датата, до която е валиден сертификатът и ако според нея той още не е изтекъл, но въпреки това картинката е с червен знак това означава, че има някакъв друг проблем и е необходимо да се консултирате с организацията, издала сертификата. Полетата "Issued to:" и "Issued By:" са аналогични на предния екран - показват на чие име и от къде е издаден сертификатът. име и издател на сертификат

В полето "Valid from ...... to ......" е показано от кога и до кога е валиден сертификатът - т.е. втората дата (в случая 4.05.2026) показва докога е валиден сертификатът.

При избор на "Certification Path" се показва йерархията от сертификати, използвани от Вашия сертификат - това са "ROOT" сертификатът на организацията, издаваща сертификати - "Level 0", сертификатът на организацията, издаваща сертификата - "Level 1" и накрая - Вашият сертификат. Всички тези сертификати трябва да са валидни, за да може да работите с Вашия сертификат. Ако собственият Ви сертификат е валиден, но ROOT или другият сертификат на организацията, издала сертификата е изтекъл - няма да може да работите със сертификата си. Ако някой от тези сертификати не е валиден - консултирайте се с организацият, от която сте закупили сертификата. Преглед на сертификат

Дали са валидни тези сертификати може да проверите по аналогичен начин - избирате ги един по един и кликвате на бутона "View Certificate".

Изберете най-горния сертификат - в случая "StampIT GLobal Root CA" и натиснете бутона "View Certificate". Бутон преглед на сертификат

В появилия се прозорец проверете дали картинката в горния ляв ъгъл е за валиден сертификат(няма червено кръстче на нея) и датата, на която изтича сертификатът.

След това натиснете бутона "ОК" и изберете втория сертификат - в случая "StampIT Global Qualified CA" и натиснете бутона "View Certificate". Преглед на сертификат

Действията са аналогични - проверете докога е валиден сертификатът. Преглед валидност на сертификат

Ако всичко е наред, натиснете бутона "ОК"

Важно:

Ако има нередности по някоя от тези точки – свържете се с фирмата, от която сте закупили цифровия сертификат или с компютърния специалист, поддържащ Вашата техника.